Политика на купување

  • Купените производи од “New Age” подлежат на гаранција.
  • За секој производ купувачот добива гарантен лист во кој е наведен датумот на купување и временскиот период до кога е активна гаранцијата.
  • Во случај на неочекувани проблеми и дефекти од производите, компанијата испраќа екипа на терен која веднаш ќе реагира и согледа потенцијалните проблеми.
  • После увидот, ако има очигледни проблеми веднаш го сервисираме или го заменуваме производот со нов.
  • За валидна гаранција истата мора да има печат, потпис и фискална сметка со официјалниот назив од нашата компанија.
  • За купена роба над 12.000 денари нудиме бесплатна монтажа и достава
  • После приемот на вашиот повик, доаѓаме на сервис во најбрз момент. Максимално 3 работни дена.
Кошничка

Најави се

Сè уште немате сметка?

East gate – 1 спрат | City Mall +1 спрат

до 31.12.2022

Winter 
Sale

Политика на колачиња
newage.com.mk користи колачиња со цел да ја подобриме функционалноста и корисничкото искуство.
Почнете да пишувате за да ги видите производите што ги барате.